DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PUP W LEŻAJSKU

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o kolejnym naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.
Wnioski należy składać od 30.08.2012r. do 14.09.2012r.
Każda osoba bezrobotna zainteresowana otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest do zgłoszenia się do doradcy zawodowego lub do pośrednika pracy celem opracowania Indywidualnego Planu Działania.
Wydatkowanie środków zostało zaplanowane dla osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria:
1) osoby powyżej 50 roku życia,
2) osoby do 30 roku życia,
3) bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
a) bezrobotni długotrwale
b) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.

 

Wszystkich chętnych spełniających powyższe wymagania i zainteresowanych tą formą pomocy finansowej zapraszamy do składania stosownych wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

źródło: PUP Leżajsk