Drodzy Mieszkańcy

W związku ze zgłaszaniem się do Urzędu Gminy Leżajsk mieszkanek ubiegających się o podbicie dokumentu na formularzu potwierdzającym pełnienie funkcji gospodyni domowej, celem podjęcia pracy sezonowej  w Niemczech informujemy, że w polskich przepisach nie funkcjonuje w/w pojęcie i tym samym brak jest podstaw prawnych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających fakt bycia w Polsce gospodynią domową.

Rozpowszechniany przez pracodawców niemieckich  kwestionariusz nie należy do grupy unijnych formularzy i nie  powinien  być stosowany do potwierdzania  informacji w nim zawartych przez polskie organy lub instytucje.

Więcej informacji na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=22170DD6