W dniu 16.06.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Spółka „Stare Miasto-Park” podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska. Celem inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wybudowanie 437 mb sieci wodociągowej i 4307 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska. Wybudowane także będą trzy przepompownie ścieków.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 1 300 000 zł netto przy poziomie dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Środki dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W najbliższym czasie Spółka ogłosi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Termin realizacji inwestycji: 30.11.2021 r.