Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Leżajsk, która odbędzie się w dniu 10 października 2016r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, III piętro (sala konferencyjna).

1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2007 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - projekt uchwały nr ROA.0006.79.2016
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Leżajsk - projekt uchwały nr ROA.0006.80.2016
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na ogródki działkowe w miejscowości Przychojec zawartej na czas oznaczony - projekt uchwały nr ROA.0006.78.2016.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Zapytania i wolne wnioski.