Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Leżajsk, która odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej.

1. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Grodzisko Dolne na realizacje zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części terenów miejscowości Chałupki Dębniańskie i Gwizdów - projekt uchwały nr ROA.0006.86.2016.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych - projekt uchwały nr ROA.0006.88.2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok - projekt uchwały nr ROA.0006.87.2016.
5. Zapytania i wolne wnioski.