Wójt Gminy Leżajsk zaprasza mieszkańców Starego Miasta i Huciska na spotkanie, które odbędzie się 23 maja o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Spotkanie dotyczyć będzie wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Leżajsk.