Wójt Gminy Leżajsk informuje mieszkańców Starego Miasta i Huciska, że spotkanie zostaje przełożone z dzisiejszego dnia, tj. 23 maja na jutro, czyli na 24 maja. Nie ulega zmianie godzina i miejsce spotkania, tj. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Spotkanie dotyczyć będzie wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Leżajsk.