Publikujemy nowe nabory Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy oraz zaproszenie na spotkanie informacyjne.