Wójt Gminy Leżajsk przypomina, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2017 r. zainteresowani rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Leżajsk mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Leżajsk, pok. Nr 2 lub 3 oraz na stronie internetowej: www.gminalezajsk.pl

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi – 86 litrów.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wynosi 86,00 zł ( 86 l x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych ).

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Leżajsku, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk pok 2 lub 3, tel. 017 240 62 18 w godz. pracy urzędu (7:00 – 15:30).