Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2017”.

Szczegóły w formacie pdf