Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, elektrosprzętu, tekstyliów, zużytych baterii i akumulatorów, leków, chemikaliów oraz zużytych opon.

Poniżej zamieszczamy harmonogram: