Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UG Leżajsk w dniu 3 października 2017 r. złożona przez Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Gminy Leżajsk.

oferta realizacji zadania publicznego