Wójt Gminy Leżajsk informuje, że podczas prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miejscowości Stare Miasto i Hucisko zostały zdefiniowane jako obszary zdegradowane cechujące się koncentracją negatywnych zjawisk. Na nich z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Starego Miasta i Huciska o wypełnienie ankiety dotyczącej wstępnej listy projektów rewitalizacyjnych.

Ankietę prosimy wypełniać do niedzieli 21 maja.

Link do ankiety