Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno pragnie poinformować, że w dniach 26 września i 5 października 2017 r. zebrała się Komisja Stypendialna celem wyłonienia stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu "Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla studentów” partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Spośród 17 wniosków złożonych przez osoby zamieszkujące Gminę Leżajsk, Komisja Stypendialna wyłoniła 12 studentów, którzy w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. będą otrzymywać stypendia w wysokości 380 zł. miesięcznie.(całkowita kwota stypendium  3 420 zł).

Oto lista ,,szczęśliwców”, którzy otrzymają stypendium:

 • Łukasz  Stępień – Brzóza Królewska
 • Agnieszka Wielgosz - Giedlarowa
 • Paulina Szymborn - Stare Miasto
 • Karolina Wójcik - Stare Miasto
 • Bartosz Zdeb – Hucisko
 • Karolina Nowak - Giedlarowa
 • Sylwia Niemczyk – Stare Miasto
 • Anna Krawiec - Dębno
 • Aleksandra Rudzińska - Giedlarowa
 • Piotr Więcław – Biedaczów
 • Ewelina Gawaluch - Piskorowice
 • Patrycja Tomczyk- Stare Miasto.

Program stypendialny jest partnerską inicjatywą Stowarzyszeń Rozwoju Wsi z Dębna, Brzózy Królewskiej, Giedlarowej, Wierzawic, Gminy Leżajsk z Wójtem Krzysztofem Sobejko oraz radnymi wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem, Biedaczowa Łukaszem Fleszarem, Starego Miasta Łukaszem Płoszajem.

W bieżącej edycji Programu (podobnie jak w poprzedniej) – Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiągnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne). Sama średnia ocen (nawet wysoka), ciągle to powtarzamy ogłaszając kolejne nabory, nie jest gwarantem otrzymania stypendium! Jest to nasze celowe działanie – nie zmierzamy ku temu, aby przyznane stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne. Pragniemy pomagać zdolnym studentom, jednocześnie angażującym się w życie pozaszkolne, szeroko rozumiany wolontariat, mogących się poszczycić osiągnięciami (poza uczelnią) na niwie sportowej, artystycznej, naukowej itp. Warto o tym pamiętać  mając w perspektywie kolejne nabory stypendialne. Dzięki dużej pomocy Wójta Krzysztofa Sobejko, wsparciu Rady Gminy Leżajsk oraz firmom i osobom prywatnym udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu  przyznaliśmy dwanaście stypendiów!

Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory. Administratorem i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno www.stowdebno.pl, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl, Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej www.stowarzyszenie.giedlarowa.com, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice www.wierzawice.eu, Gminy Leżajsk www.gminalezajsk.pl, Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto www.pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestaremiasto

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.

Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno
Kazimierz Krawiec

Linki:

Program Stypendialny ,,Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dla studentów” to wspólne przedsięwzięcie  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce , Fundacji Agory, Gminy Leżajsk, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej ,Stowarzyszenia Rowoju Wsi Wierzawice oraz darczyńców prywatnych mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych  młodzieży i studentów w roku akademickim 2017/2018