Adres:
Pokój Nr 12
Telefon:
17 2406226
Dodatkowe informacje:

Inspektor -Zofia Michalska