W siedzibie Gminnego Biura Spisowego uruchomiono stanowisko komputerowe dla osób nieposiadających technicznych warunków dokonania samospisu. Na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego zapewniona będzie niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji do samospisu.

Nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 r. wprowadziła przepis, zgodnie z którym użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie  spisrolny.gov.pl.

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Urząd Gminy Leżajsk zwraca się z prośbą do rolników, którzy jeszcze nie przystąpili do Powszechnego Spisu Rolnego 2020, o kontakt z rachmistrzami terenowymi działającymi na terenie Gminy Leżajsk