Głównym atutem gminy jest jej położenie przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych województwa podkarpackiego. Walorem są także piękne krajobrazy Doliny Dolnego Sanu oraz Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Tarnogrodzkiego. Bogactwem są lasy, które zajmują ponad 5 tys. ha, znaczna ich część znajduje się w strefie chronionej.

Najwartościowsza krajobrazowo część gminy została włączona do Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (stanowi on pozostałość Puszczy Sandomierskiej), na jego terenie znajduje się rezerwat torfowiskowy „Suchy Ług”.

Flora tego obszaru wyróżnia się występowaniem wielu interesujących roślin chronionych i rzadkich. Stanowi on, także ostoję dla wielu ciekawych gatunków zwierząt jak: bóbr europejski, sowa uszata, bocian czarny, muchołówka żałobna, derkacz. Lasy obfitują w zwierzynę: dziki, sarny, kuny, lisy, borsuki, jelenie, jenoty. Licznie występują kuropatwy, bażanty i turkawki.

Lasy są bogate w grzyby, jagody zachęcają do wycieczek zarówno pieszych, jak i rowerowych. Warto dodać, że przez teren gminy planowany jest przebieg trasy rowerowej obejmującej cała Polskę wschodnią.

W obrębie gminy przepływa rzeka San. Nadrzeczne zarośla wraz z pozostałością lasów łęgowych tworzą urokliwe zakątki. W wodach Sanu występują różne gatunki ryb, które przyciągają amatorów wędkowania.

Rodziny, które chcą spędzić wolny czas bliżej natury mogą skorzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych. Wszystkie gospodarstwa są zrzeszone w Podkarpackim Stowarzyszeniu Agroturystycznym „Gospodarstwa Gościnne” - kliknij tutaj

Atrakcje naszego regionu:

- Bazylika i Klasztor OO. Bernardynów wraz ze słynnymi barokowymi organami, bogatymi zbiorami muzealnymi oraz obrazem słynącym cudami Matki Boskiej Pocieszenia. Co roku w okresie letnim odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,

- Cmentarz żydowski z kaplicą słynnego cadyka Elimelecha,

- Muzeum Ziemi Leżajskiej wraz z Ekspozycją Browarnictwa,

- Zamek - Muzeum wraz z powozownią w Łańcucie.